ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อห่วงใย กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำอัตราคงที่ 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ และไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ไม่ต้องชำระเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เปิดยื่นกู้ ผ่านทางแอป MyMo วันที่ 23 มี.ค. 2565

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเตรียมเปิดให้กู้โครงการ สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอยในครอบครัว ช่วยลดภาระหนี้สิน หรือใช้แก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง

 

สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) ของธนาคารออมสินครั้งนี้เป็นไปตามที่นโยบายรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาทางการเงิน อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินของรัฐเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง

เงื่อนไขสินเชื่อห่วงใย ธนาคารออมสิน

ผู้มีสิทธิยื่นกู้ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
ยื่นขอกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ เพียง 0.35% ต่อเดือน
ไม่ต้องมีผู้ค้ำและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้
ผ่อนปรนให้ผู้กู้ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี
เปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านทางแอป MyMo เท่านั้น
สิชเชื่อห่วงใยธนาคารออมสิน
สิชเชื่อห่วงใยธนาคารออมสิน

ขั้นตอนขอสินเชื่อห่วงใยผ่านแอป MyMo

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปฯ เพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้ง
กดยื่นขอกู้ผ่านแอปฯ ตามกำหนดวันที่นัดหมาย
จากนั้น ธนาคารฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันถัดไป ผ่านแอป MyMo และ SMS
ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านแอป (Digital Contract)
รับเงินกู้เข้าบัญชี
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่เฟซบุ๊ก GSB Society

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market