“ดร.ประสาร” ชี้แบงก์ชาติเป็นสถาบัน ฝากการบ้านยึด 3 เสาหลัก

ดร.ประสาร ชี้แบงก์ชาติเป็นสถาบัน แนะยึด 3 เสาหลัก กรอบนโยบายยืดหยุ่น ธรรมภิบาล บุคลากรและระบบงานองค์การ และประวัติศาสตร์แห่งความดีงาม ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า กับผู้ว่าการ ธปท.” ว่า การได้เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติเป็นไฮไลต์หนึ่งในชีวิตส่วนตัว มีสตอรี่ มีดราม่า ซึ่งจะเปรียบเทียบ 5 เป็นกับ […]