ที.อาร์.วี.รับเบอร์ โปรดักส์ เปิดเทรดวันแรก 4.72 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 2.42 บาท หรือ 105.22% จากราคาจองซื้อ IPO ที่กำหนดไว้หุ้นละ 2.30 บาทต่อหุ้น และปิดเทรดช่วงเช้าที่ 4.84 บาท

วันนี้หุ้นของบริษัท ที.อาร์.วี.รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRV เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก โดยเปิดตลาดที่ 4.72 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 2.42 บาท หรือ 105.22% จากราคาจองซื้อ IPO ที่กำหนดไว้หุ้นละ 2.30 บาทต่อหุ้น และปิดเทรดช่วงเช้าที่ 4.84 บาท เพิ่มขึ้น 2.54 บาท หรือ 110.43% จากราคาขาย IPO ที่ 2.30 บาท/หุ้น มูลค่าซื้อขาย 1,619.56 ล้านบาท โดยเปิดตลาดซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ที่ 4.72 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 5.35 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 4.40 บาท

สำหรับการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้แบ่งเป็นเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 0.300 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1.335 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24-26 พ.ย.64 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 125.50 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอ (IPO) 483.00 ล้านบาท ส่วนเเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประมาณ 125.50 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ TRV ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร ซีลยางท่อน้ำ เป็นต้น ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนโครงสร้างรายได้เท่ากับ 44% : 55% : 1% ตามลำดับ และมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวนวมงคลชัยกิจ ถือหุ้น 62.29% และกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2 ถือหุ้น 11.73%