ปี 2565 ผ่านมา 10 เดือนเศษแล้ว มีหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง SET และ mai รวม 24 หลักทรัพย์ มี 12 หลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนราคาที่ยังเป็นบวก และมี 10 หลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนซื้อหวยออนไลน์ เว็บไหนดีราคาเป็นบวกเกิน 10.00% ขึ้นไป ซึ่งอันดับ 1 ยังคงเป็น KCC หุ้นดังชุมนุมเซียนดังๆ อย่างเซียนฮง เสี่ยป๋อง เสี่ยปู่ และเสี่ยสิระ เจ้าพ่อ com 7

1.KCC (บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล) ผลตอบแทนราคานับจาก IPO คือ +158.11% เริ่มเทรดวันที่ 5 พ.ค.65 ราคา IPO 3.70 บาท มาร์เกตแคป 2,294.00 ล้านบาท (เทรดวันแรกปิดเหนือจอง +148.65%) ล่าสุด ณ 21 ต.ค.65 ปิดที่ 9.55 บาท มาร์เกตแคป 5,921.00 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 12.20/5.85 บาท ค่า P/E 72.11 เท่า

KCC เข้าเทรดในตลาด mai หมวด FINCIAL ธุรกิจจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย และการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่ายมี นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 284,066,620 หุ้น หรือ 45.82% และมีคนดังเข้าร่วมถือหุ้นใหญ่หลายราย คือ เซียนฮง นายสถาพร งามเรืองพงศ์ ถือในลำดับ 7 ถือ 3.11% เสี่ยปู่ นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถือในลำดับ 5 ถือ 1.75% เจ้าพ่อ com 7 นายสุระ คณิตทวีกุล ถือในลำดับ 6 ถือ 1.13% และเสี่ยป๋อง นายวัชระ แก้วสว่าง ถือในลำดับ 8 ถือ 0.65%

2.PLUS (บมจ.โรแยล พลัส) ผลตอบแทนราคานับจาก IPO คือ +137.78% เริ่มเทรดวันที่ 20 พ.ค.65 ราคา IPO 4.50 บาท มาร์เกตแคป 3,015.00 ล้านบาท (เทรดวันแรกปิดเหนือจอง +22.22%) ล่าสุด ณ 21 ต.ค.65 ปิดที่ 10.70 บาท มาร์เกตแคป 7,169.00 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 11.80/5.00 บาท ค่า P/E 41.83 เท่า

PLUS เข้าเทรดในตลาด SET หมวด AGRO/FOOD ธุรกิจธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ได้แก่ น้ำมะพร้าว น้ำนมมะพร้าว น้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักและเมล็ดเชีย และน้ำผลไม้ผสมอื่นๆ รวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆ มีนายพลแสง แซ่เบ๊ ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 230,680,600 หุ้น หรือ 34.43%

3.CH (บมจ.เจริญอุตสาหกรรม) ผลตอบแทนราคานับจาก IPO คือ +111.97% เริ่มเทรดวันที่ 12 ก.ย.65 ราคา IPO 2.34 บาท มาร์เกตแคป 1,872.00 ล้านบาท (เทรดวันแรกปิดเหนือจอง +76.92%) ล่าสุด ณ 21 ต.ค.65 ปิดที่ 4.96 บาท มาร์เกตแคป 3,968.00 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 6.10/3.14 บาท ค่า P/E 37.38 เท่า

CH เข้าเทรดในตลาด SET หมวด AGRO/FOOD ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ มีบริษัท ซีเอช แฟมิลี่ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 254,000,000 หุ้นหรือ 31.75% และมีคนนามสกุลศรีแสงนาม ร่วมถืออีก 4 ราย คือนาย ประวิทย์ 4.76% นายศักดา 2.75% นายนพดล 2.06% และนายประกอบ 1.76%

4.BIS (บมจ.ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์) ผลตอบแทนราคานับจาก IPO คือ +70.00% เริ่มเทรดวันที่ 5 พ.ค.65 ราคา IPO 6.00 บาท มาร์เกตแคป 1,884.00 ล้านบาท (เทรดวันแรกปิดเหนือจอง +48.33%) ล่าสุด ณ 21 ต.ค.65 ปิดที่ 10.20 บาท มาร์เกตแคป 3,202.80 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 13.80/7.25 บาท ค่า P/E 48.17 เท่า

BIS เข้าเทรดในตลาด mai หมวด SERVICE ธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง มีบริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัดถือหุ้นใหญ่สุด 103,708,000 หุ้น หรือ 33.03% และมีเซียนหุ้นคนดังอย่างเสี่ยยักษ์ นายวิชัย วชิรพงศ์ ถือในลำดับ 7 ถือ 4.89%

5.JDF (บมจ.เจดีฟู้ด) ผลตอบแทนราคานับจาก IPO คือ +29.23% เริ่มเทรดวันที่ 7 เม.ย.65 ราคา IPO 2.60 บาท มาร์เกตแคป 1,560.00 ล้านบาท (เทรดวันแรกปิดเหนือจอง +111.54%) ล่าสุด ณ 21 ต.ค.65 ปิดที่ 3.36 บาท มาร์เกตแคป 2,016.00ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 2,016.00 บาท ค่า P/E 50.59 เท่า

JDF เข้าเทรดในตลาด SET หมวด AGRO/FOOD ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรุงรสอาหาร ซอส ไส้ขนม และอาหารอบแห้ง มีนายธีรบุล หอสัจจกุล ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 126,000,000 หุ้น หรือ 21.00%

6.CEYE (บมจ.ตาชำนิ) ผลตอบแทนราคานับจาก IPO คือ +24.87% เริ่มเทรดวันที่ 29 เม.ย.65 ราคา IPO 3.86 บาท มาร์เกตแคป 1,042.20 ล้านบาท (เทรดวันแรกปิดเหนือจอง +38.60%) ล่าสุด ณ 21 ต.ค.65 ปิดที่ 4.82 บาท มาร์เกตแคป 1,301.40 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 7.80/4.16บาท ค่า P/E 31.13 เท่า

CEYE เข้าเทรดในตลาด mai หมวด SERVICE ธุรกิจให้บริการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสำหรับสื่อโฆษณา มี น.ส.สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 90,112,330 หุ้น หรือ 33.37%

7.24CS (บมจ.ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย) ผลตอบแทนราคานับจาก IPO คือ +12.94% เริ่มเทรดวันที่ 3 ต.ค.65 ราคา IPO 3.40 บาท มาร์เกตแคป 1,462.00 ล้านบาท (เทรดวันแรกปิดเหนือจอง +200.00%) ล่าสุด ณ 21 ต.ค.65 ปิดที่ 3.84 บาท มาร์เกตแคป 1,651.20 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 11.10/3.56 บาท ค่า P/E 56.67 เท่า

24CS เข้าเทรดในตลาด mai หมวด PROPCON ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มีนายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 105,000,000 หุ้น หรือ 24.42%

8.TKC (บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส) ผลตอบแทนราคานับจาก IPO คือ +12.22% เริ่มเทรดวันที่ 17 ม.ค.65 ราคา IPO 18.00 บาท มาร์เกตแคป 5,400.00 ล้านบาท (เทรดวันแรกปิดเหนือจอง +66.67%) ล่าสุด ณ 21 ต.ค.65 ปิดที่ 20.20 บาท มาร์เกตแคป 6,060.00 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 34.25/18.60 บาท ค่า P/E 36.03 เท่า

TKC เข้าเทรดในตลาด SET หมวด TECH/ICT ธุรกิจให้บริการออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษางานวิศวกรรมในสายงาน ระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบความปลอดภัยสาธารณะ มีนายสยาม เตียวตรานนท์ ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 123,487,500 หุ้น หรือ 41.16%

9.AMARC (บมจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย) ผลตอบแทนราคานับจาก IPO คือ +11.72% เริ่มเทรดวันที่ 19 ต.ค.65 ราคา IPO 2.90 บาท มาร์เกตแคป 1,218.00 ล้านบาท (เทรดวันแรกปิดเหนือจอง +31.03%) ล่าสุด ณ 21 ต.ค.65 ปิดที่ 3.24 บาท มาร์เกตแคป 1,360.80 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 4.72/3.20 บาท ค่า P/E 51.08 เท่า

AMARC เข้าเทรดในตลาด mai หมวด SERVICE ธุรกิจให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร อาหาร ยา และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือ มีบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 291,418,500 หุ้น หรือ 69.39%

10.PEACE (บมจ.พีซแอนด์ลีฟวิ่ง) ผลตอบแทนราคานับจาก IPO คือ +10.05% เริ่มเทรดวันที่ 10 ก.พ.65 ราคา IPO 3.98 บาท มาร์เกตแคป 1,671.60 ล้านบาท (เทรดวันแรกปิดเหนือจอง +40.70%) ล่าสุด ณ 21 ต.ค.65 ปิดที่ 4.38 บาท มาร์เกตแคป 2,207.51 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุด 6.50/3.32 บาท ค่า P/E 6.86 เท่า

PEACE เข้าเทรดในตลาด SET หมวด PROPCON/PROP ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายมี น.ส.พีรชา ศิริโสภณา ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 54,000,000 หุ้นหรือ12.86% และมีคนดังอย่าง นายชุมพล พรประภา ถือในลำดับ 4 ถือ 4.20% และนายนเรศ งามอภิชน ถือในลำดับ 10 ถือ 2.48%

อย่างไรก็ตาม 10 หุ้น IPO สุดแกร่งในปี 2565 นี้ มีถึง 3 หลักทรัพย์ที่เข้าเทรดในตลาด SET หมวด AGRO/FOOD ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเราก็เป็นไปได้