รีบเลย! รพ.มุกดาหาร เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีน Pfizer 2 เข็ม เริ่ม 27 พ.ย.–5 ธ.ค. 64

รพ.มุกดาหาร ชวนประชาชนชาวมุกดาหารเดินทางมาฉีดวัคซีน Pfizer จำนวน 2 เข็ม เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-5 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ของทุกวัน ที่หอประชุม 250 ปี จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นพ.ปิยะพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ […]

ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 94 ล้านหุ้น

บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 94,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.94 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน วัตถุประสงค์การระดมทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน, ขยายโรงงานการผลิตสินค้าและการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักร, […]