AIAร่วมมือกับแอป หมอดี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี จำนวน 1,000 สิทธิ

AIA แอป MorDee เปิดลงทะเบียนผ่านแอปหมอดี ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป 1 เข็มต่อท่าน ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ และจองคิวฉีดวัคซีนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 12 เมษายน 2565 – เอไอเอ ประเทศไทย มุ่งมั่นมอบการดูแลสุขภาพ […]