ออมสินจัดแข่ง “GSB TikTok Challenge” รับวันออมแห่งชาติ

ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันเพื่อการออม มีภารกิจส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย เห็นความสำคัญของการออมอย่างมีเป้าหมาย โดยในปีนี้ธนาคารได้ยกระดับการส่งเสริมการออมให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และบทบาทของธนาคารมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดได้เปิดตัวช่องทางสื่อสาร TikTok ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียเว็บหวยออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ใช้ชื่อว่า GSB_Society คิกออฟจัดกิจกรรม GSB TikTok Challenge : ออมเงินกับออมสิน ในช่วงก่อนถึงวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2565 เพื่อสร้างกระแสดึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม สนใจ และตระหนักถึงความจำเป็นที่ทุกคนต้องมีการออม ก่อนขยายผลสู่การส่งเสริมให้รู้จักวางแผนการออมอย่างมีเป้าหมาย […]