AIA แอป MorDee เปิดลงทะเบียนผ่านแอปหมอดี ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป 1 เข็มต่อท่าน ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ และจองคิวฉีดวัคซีนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

12 เมษายน 2565 – เอไอเอ ประเทศไทย มุ่งมั่นมอบการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมมือกับ แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี จำนวน 1,000 สิทธิ สำหรับประชาชนทั่วไป 1 เข็มต่อท่าน

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ได้ง่าย ๆ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ และจองคิวฉีดวัคซีนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ผู้ได้รับสิทธิสามารถเลือกรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ เวิลด์เมดิคอล บางแค ประชาชื่น รัตนาธิเบศร์ และรามคำแหง

อย่างไรก็ดี ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของเอไอเอ ประเทศไทย และแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วประเทศ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives’ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ AIA Call Center 1581 หรือ Line OA: @mordeeapp

วิธีการลงทะเบียน และจองคิวฉีดวัคซีน ผ่านแอปฯ หมอดี

 

1. ดาวน์โหลดแอปฯ หมอดี คลิก >> https://mordee.app.link/Hwh7bSuFRob

 

2. กดที่แบนเนอร์ ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ฟรี ในหน้าแรกของแอปฯ แล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย

 

3. เจ้าหน้าที่จากแอปฯ หมอดี จะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ เพื่อแจ้งเลขการจองสิทธิฉีดวัคซีนฟรี กับรพ. เกษมราษฎร์

 

4. นำหมายเลขการจองที่ได้รับ ไปจองคิวฉีดวัคซีนที่เว็บไซต์ของ รพ. เกษมราษฎร์ คลิก>> https://www.bchvaccine.com/#!/login โดยเลือกประเภท บุคคลธรรมดา ใส่หมายเลขการจอง ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง แล้วกดเข้าสู่ระบบ เพื่อเลือกวันนัดหมายการเข้ารับวัคซีน

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ลงทะเบียนรับสิทธิฉีดวัคซีนฟรี ได้ 1 ท่านต่อ 1 เข็ม เท่านั้น

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้

หากไม่ไปตามกำหนดวันนัด ถือว่าสละสิทธิ์การรับวัคซีนในครั้งนี้

หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลสำหรับการส่ง OTP ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้

การเปลี่ยนแปลงวันนัดหมาย สามารถทำได้ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงวันนัดล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน จากกำหนดวันนัดเดิม

หากสะกด ชื่อ นามสกุล ผิด ในการกรอกแบบฟอร์ม สามารถแจ้งแก้ไขได้ที่เคาน์เตอร์บริการของรพ. เกษมราษฎร์ ในวันที่ไปฉีดวัคซีนได้

กรณีเลือกฉีดวัคซีนที่ รพ. เกษมราษฎร์ สาขา บางแค ก่อนวันที่ 18 เม.ย. 65 สถานที่ฉีดวัคซีน คือ The Explace Mall ชั้น 3 และสามารถฉีดได้ที่ รพ. เกษมราษฎร์ สาขา บางแค ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 65 เป็นต้นไป

กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการการฉีดวัคซีน เป็นไปตามนโยบายของ รพ. เกษมราษฎร์ ซึ่งเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดย รพ. เกษมราษฎร์

 

หมายเหตุ:

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market